Op een regenachtige zondag las ik het verslag over het congres van de cliëntenraden genaamd “veerkrachtig samenwerken”. (Ingrid Brons; nov.2019. https://www.waardigheidentrots.nl).  In het verslag wordt gesproken over de wet medezeggenschap (Wmcz) die per 1 juli 2020
van kracht wordt.

Dit betekent onder andere dat de cliëntenraden het recht krijgen om in de raad van toezicht een vertegenwoordiging te benoemen. Dat is mooi, want het spoort de raden van toezicht aan om de maatschappelijke opdracht van een organisatie meer centraal te stellen in het
toezicht, en wie kan dat beter vertolken dan een afvaardiging namens de cliëntenraad?

Ik vraag me dan nog wel af wat je hiervan merkt in de praktijk van alledag? Want binnen mijn verschillende werkzaamheden in zorgorganisaties kom ik vaak het volgende proces tegen: leden van de cliëntenraden zijn druk met het verzamelen van informatie uit de achterban. De observaties en aanbevelingen worden rechtstreeks besproken met de raad van bestuur of in de ouderenzorg met een locatiecommissie. Vragen over de aanbeveling moeten via de lijn terug naar de werkvloer vice versa. Dit proces kost veel tijd. En het komt dan voor dat er informatie verloren gaat of iets mis gaat. Ik hoop dat de wijziging in de wet ook deze praktijk zal veranderen.

Weet je, het doet me denken aan mijn eigen vader. Hij is erg kwetsbaar. Hij heeft een rijk verleden als leidinggevende, en een niet aflatende belangstelling voor nieuws en actuele vraagstukken. Hij geniet van een discussie. Hij leeft op als ik hem eens een dilemma voor leg of een gebeurtenis uit mijn werk vertel. Soms geeft hij een mooi inzicht of gratis advies! En in mijn rol als leidinggevende in de zorg knijp ik in mijn handen met zo iemand als bewoner. Tenminste, als de talenten bij het team bekend zijn en benut kunnen worden.  Hoe groot is de potentie die we laten liggen bij de bewoners in onze ouderenzorg organisaties? Hoe tappen we uit de bron van ervaringen en talenten van mensen die net als jij en ik een arbeidsverleden hebben met veel kennis en ervaring. Ervaring die we zo elke dag in kunnen zetten.

Ik hoop van harte dat de verandering in de zeggenschap op raad van toezicht niveau, het
vonkje is voor het oplossen van de echte opgave voor cliëntenraden en teams: Hoe neem je je team en je bewoners mee in veranderingen? En hoe maak je gebruik van de kennis en kracht van je bewoners? Elke dag een gratis advies van een bewoner in plaats van een klacht. Gezamenlijk als relatiedriehoek van medewerker, cliënt en organisatie aan de slag, vanuit de driehoek cliëntenraad, RvB en RvT. Hoe mooi is dat! Is dat de betekenis van veerkrachtig samenwerken?

Cathy Damhuis