Binnen het verbeterprogramma Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen, versterkte een aantal organisaties de regie van hun bewoners door ze zeggenschap te geven over de besteding van het budget dat is gekoppeld aan hun Wlz-indicatie. Het werken met dit zogenoemde persoonsvolgend budget kent verschillende vormen: organisaties kunnen het budget virtueel aan de bewoner geven, werken met persoonsgebonden uren en er wordt geëxperimenteerd met arrangementen in combinatie met punten die een bewoner te besteden heeft. Los van de vorm die een organisatie kiest, blijken de effecten veelbelovend: niet alleen past de zorg steeds beter bij de cliënt, ook de medewerkers beleven plezier aan het hervinden van de kern van hun werk en het leveren van cliëntgerichte zorg.

Hier vindt u meer informatie over deze manier van werken, geleerde lessen, publicaties, instrumenten en veranderaanpakken.

Meer weten over persoonsvolgende bekostiging in uw organisatie?