Maud Bik

Maud Bik

Vanaf 1988 ben ik werkzaam binnen het brede spectrum van de zorg. Na mijn opleiding ergotherapie heb ik mijn werk als ergotherapeut gecombineerd de studie beleid en management in de gezondheidszorg.  Gedurende mijn loopbaan heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd op het gebied van kwaliteitszorg, patiëntenlogistiek, project- programmamanagement en adviesvaardigheden. Daarnaast ben ik sinds 2012 Lean Six Sigma Black Belt en trainer voor de yellow en green belt. Begin dit jaar heb ik level 1 en 2 van Deep Democracy behaald.

De rode draad in mijn loopbaan is het (bege)leiden van (complexe) veranderingstrajecten met bestuurders, management en professionals van start tot daadwerkelijk invoering. Trajecten gericht op verbeteren van kwaliteit van zorg (keten)samenwerking, patiënten logistiek en verbeteren van de efficiency. Mijn aanpak is resultaatgericht, fact-based en gestructureerd,
waarbij de vraag van de klant altijd leidend is. Voor mij is de aandacht voor wat de verandering betekent voor de professional, het team en het management en wat zij nodig hebben om te kunnen veranderen cruciaal.

Rollen die ik heb vervul(d) zijn strategisch adviseur / coach, programmaleider, procesbegeleider, trainer en begeleider van conferenties.

Voorbeelden van projecten

Strategische ondersteuning en advisering bij de implementatie van een kwaliteitsprogramma bestaande uit vier pijlers: basis op orde in het primaire proces, inzet van personeel kwantitatief en kwalitatief, versterken van het leiderschap en het transformeren van ondersteunende diensten. Mijn rol richt zich op versterken leiderschap, coaching van de bestuurder, sparringpartner van de bestuurder bij complexe vraagstukken en begeleiden versterken primair proces waar nodig.

Coaching van een bestuurder en MT gericht op het versterken van het leiderschapsgedrag. Tijdens bestaande bijeenkomsten zijn reflectie momenten ingebouwd. De reflectie richt zich op de inhoud, de structuur van de bijeenkomst en op het gedrag van de bestuurder en het MT leden, gerelateerd aan de doelstellingen van de ambulancezorg. Op basis van de reflectie is inhoud gegeven aan het ontwikkelprogramma voor het MT en de leidinggevende. Vervolgens maakt het team met elkaar afspraken over ander gedrag worden verbeteringen doorgevoerd en gemonitord.